Захиргааны хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
4592 шийдвэр. (хуудас 4/92)
2019.02.15 105 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Ганбатын Мөнхтулга Ч.Н НЗД , БЗД ЗД , БЗД ГА
2019.02.11 89 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Ганбатын Мөнхтулга А ХХК ТЕГ
2019.01.21 50 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Ганбатын Мөнхтулга Г.Х УБЕГ
2019.01.18 46 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Ганбатын Мөнхтулга С ХХК БОАЖС
2019.01.14 33 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Ганбатын Мөнхтулга И ХХК-ийн хувьцаа эзэмшигч Б.Л УБЕГ
2019.08.29 123/ШШ2019/0022 Төв аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Чирчинийн Одсүрэн А.С ХХК Төв аймгийн Т.Х.У.Б
2019.07.08 123/ШШ2019/0018 Төв аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Чирчинийн Одсүрэн Д.Б З сумын З.Д
2019.08.19 123/ШШ2019/0019 Төв аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Дамдинсүрэнгийн Зоригтбаатар П.Ц Төв аймгийн З сумын З.Д
2019.11.15 804 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Амгалангийн Насандэлгэр ЭАЭЭ ХХК СЗХ
2019.11.14 797 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Амгалангийн Насандэлгэр ХАИ ХХК ЭТ ХК
2019.11.08 777 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Амгалангийн Насандэлгэр Баянзүрх дүүргийн Прокурорын газрын хяналтын прокурор, хууль цаазын зөвлөх С.У Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн эмчилгээний чанарын хяналтын улсын байцаагч Н.Э
2019.10.17 698 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Амгалангийн Насандэлгэр Н.Ө НМХГ ДБХХ
2019.10.03 646 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Амгалангийн Насандэлгэр Нийслэлийн прокурорын газрын хяналтын прокурор Д.Э Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын цөмийн болон цацрагийн хяналтын улсын байцаагч Д.Ц
2019.10.03 645 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Амгалангийн Насандэлгэр МТ ХХК СБД МХХ-ийн хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагч Г.А
2019.10.03 645 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Амгалангийн Насандэлгэр М ХХК СБД МХХ-ийн Эрүүл ахуйн улсын байцаагч Д.Ө.
2019.10.02 641 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Амгалангийн Насандэлгэр НХ ШБ НЗД, СХД ЗД
2019.09.25 609 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Амгалангийн Насандэлгэр ХХБ ХХК БЗД ТХ-ийн татварын улсын байцаагч Ц.Ц
2019.09.24 602 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Амгалангийн Насандэлгэр ИМХ ХХК ЧД МХ улсын байцаагч Л.З
2019.09.20 592 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Амгалангийн Насандэлгэр СХЭЭТ ХХК НМХГ-ын ХНХТХХ-ийн Хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагч Г.Б
2019.09.09 555 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Амгалангийн Насандэлгэр Б ХХК ХУД ЗД
2019.06.03 339 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Амгалангийн Насандэлгэр У ХХК БОАЖС
2019.05.30 333 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Амгалангийн Насандэлгэр БО ХХК нарын нэр бүхий 14 компани ГЕГ, МХЕГ, БОАЖС
2019.05.20 300 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Амгалангийн Насандэлгэр Г.М УБЕГ, ЧДЗД, ЧД ГЗБА
2019.05.15 297 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Амгалангийн Насандэлгэр Б.Б, Д.Г нар ГХЯ
2019.05.09 281 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Амгалангийн Насандэлгэр Д.Ө ОӨГД
2019.04.25 259 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Амгалангийн Насандэлгэр Р.В.А ГИХГД
2019.04.25 255 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Амгалангийн Насандэлгэр МК ХХК СХДХААА, ҮХ
2019.04.18 244 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Амгалангийн Насандэлгэр Н ХХК НЕБНСЗ
2019.04.02 213 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Амгалангийн Насандэлгэр Ч.А , Х.А нар СХДЗД , СХДГА
2019.03.19 183 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Амгалангийн Насандэлгэр С ХХК ТЕГ ын улсын байцаагч Х.Н , Ш.Э нар
2019.03.05 146 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Амгалангийн Насандэлгэр Д.З ХНХС
2019.02.28 137 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Амгалангийн Насандэлгэр Р.О УБЕГ , БЗДБХ
2019.02.28 134 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Амгалангийн Насандэлгэр УУА НҮТББ УУХҮС
2019.01.31 78 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Амгалангийн Насандэлгэр АСВ ХХК ЭХЗХ
2019.01.29 71 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Амгалангийн Насандэлгэр Ц.О ЦЕГ
2019.01.28 63 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Амгалангийн Насандэлгэр Ж.Л, М.Л ЧДЗГ, ЧДГА
2019.01.28 61 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Амгалангийн Насандэлгэр Ц.О, Г.Б нар ОӨУБЕГ
2019.01.23 53 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Амгалангийн Насандэлгэр ИХИХ ХХК НЗД
2019.12.23 01 Говь-Алтай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Энхжаргалын Золбадрах Д.Э аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс
2018.07.08 123/ШШ2019/0018 Төв аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Чирчинийн Одсүрэн Д.Б З сумын З.Д
2019.08.23 123/ШШ2019/0021 Төв аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Чирчинийн Одсүрэн Х.А.С ХХК Төв аймгийн С сумын З.Д
2019.12.04 39 Сэлэнгэ аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Лидагийн Одбаатар Д.А, П.Э, С.Д, Д.О, Ш.О Сэ Ш ИТХ, ЗД
2020.12.02 38 Сэлэнгэ аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Жалбаагийн Бурмаа М.С Сэ ЗБ сум ИХТ
2019.06.18 123/ШШ2019/0014 Төв аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Чирчинийн Одсүрэн Д.Б Төв аймгийн И.Т.Х
2019.02.13 123/ШШ2019/0004 Төв аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Дамдинсүрэнгийн Зоригтбаатар М.Д ХХК З сумын И.Т.Х
2019.12.19 123/ШШ2019/0044 Төв аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Чирчинийн Одсүрэн Э.З.Ш.У.И.С М.Х.Г-н У.Б Х.Н
2019.12.19 123/ШШ2019/0043 Төв аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Чирчинийн Одсүрэн Т.З ХХК С сумын З.Д
2019.12.18 123/ШШ2019/0042 Төв аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Чирчинийн Одсүрэн Э ХХК Б.Ө сумын З.Д
2019.12.16 123/ШШ2019/0041 Төв аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Бат-Өлзийгийн Хажидмаа О.Х ХХК С сумын З.Д
2019.12.16 123/ШШ2019/0040 Төв аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Бат-Өлзийгийн Хажидмаа Р.Г Төв аймгийн З.Д