Захиргааны хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
5307 шийдвэр. (хуудас 5/107)
2019.12.04 128/ШШ2019/0872 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Амгалангийн Насандэлгэр "С" ХХК НЗД
2019.12.05 128/ШШ2019/0879 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Амгалангийн Насандэлгэр Ц.Ц НЗД
2019.12.16 128/ШШ2019/0898 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Амгалангийн Насандэлгэр Э.Н УБЕГ
2019.12.30 128/ШШ2020/0006 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Амгалангийн Насандэлгэр "Г" ХХК АМГТГД
2020.01.24 128/ШШ2020/0068 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Амгалангийн Насандэлгэр "С" ХХК ЭХЯ. ЭХЯ-наас зарласан ЭХАХБ-2019/01 дугаартай Тендерийн үнэлгээний хороо.
2020.01.23 128/шш2020/0067 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Амгалангийн Насандэлгэр М.О НЗД
2020.01.23 128/ШШ2020/0066 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Амгалангийн Насандэлгэр "Б" ХХК ТӨБЗГ, БСШУСЯ
2020.01.22 128/ШШ2020/0060 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Амгалангийн Насандэлгэр "А" ХХК ЭМЯ
2020.01.16 128/ШШ2020/0041 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Амгалангийн Насандэлгэр "О" ХХК БОАЖС
2020.03.27 128/ШШ2020/0205 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Мишигдоржийн Батзориг "Н" ХХК АМГТГ, БОАЖЯ
2020.01.13 128/ШШ2020/0033 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Амгалангийн Насандэлгэр "И" ХХК НЗД
2020.05.07 128/ШШ2020/0298 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Амгалангийн Насандэлгэр “Ж” ХХК. УТОХГ-ын ХШХТУБ-гч Т.З, Н.Х
2020.04.28 128/ШШ2020/0277 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Амгалангийн Насандэлгэр Г.С С.Т НЗД
2020.04.28 128/ШШ2020/0276 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Амгалангийн Насандэлгэр "П" ХХК УУХҮС. УУХҮЯ-ны ТДБТХЭАСДГҮБМЗ
2020.05.29 128/ШШ2020/0380 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Бямбаагийн Мөнх-Эрдэнэ Э Э
2020.05.29 128/ШШ2020/0379 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Бямбаагийн Мөнх-Эрдэнэ НХ ТАз
2020.05.26 128/ШШ2020/0366 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Бямбаагийн Мөнх-Эрдэнэ Х ХХК З, З нар
2020.05.26 128/ШШ2020/0364 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Бямбаагийн Мөнх-Эрдэнэ М ХХК, А НЗД, ГЗБА
2020.05.21 128/ШШ2020/0352 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Бямбаагийн Мөнх-Эрдэнэ Э, Э, Р, Е нар НЗД, ХБХГ
2020.05.19 128/ШШ2020/0337 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Бямбаагийн Мөнх-Эрдэнэ С ХХК Амгтг
2020.05.18 128/ШШ2020/0335 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Бямбаагийн Мөнх-Эрдэнэ Э Б
2020.05.14 128/ШШ2020/0323 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Бямбаагийн Мөнх-Эрдэнэ Б УБ
2020.05.06 128/ШШ2020/0295 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Бямбаагийн Мөнх-Эрдэнэ Э Г
2020.05.05 128/ШШ2020/0287 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Бямбаагийн Мөнх-Эрдэнэ б ХХК ХБХГ
2020.04.23 128/ШШ2020/0261 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Бямбаагийн Мөнх-Эрдэнэ Б, У УБЕГ
2019.04.10 128/ШШ2020/247 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Бямбаагийн Мөнх-Эрдэнэ Н Д
2020.04.08 128/ШШ2020/0230 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Бямбаагийн Мөнх-Эрдэнэ Н Гег
2020.04.02 128/ШШ2020/0219 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Бямбаагийн Мөнх-Эрдэнэ Б Ся
2020.03.27 128/шш2020/0204 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Бямбаагийн Мөнх-Эрдэнэ М ЭХЯ
2020.03.25 128/ШШ2020/0190 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Бямбаагийн Мөнх-Эрдэнэ Е Боажя, Амгтг
2020.03.24 128/шш2020/0788 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Бямбаагийн Мөнх-Эрдэнэ Л.Г МХХ
2020.03.05 128/шш2020/0162 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Бямбаагийн Мөнх-Эрдэнэ Б.Б Бсшусс
2020.02.18 128/шш2020/0134 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Бямбаагийн Мөнх-Эрдэнэ Ж ххк Амгтг
2020.02.13 128/ШШ2020/0123 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Бямбаагийн Мөнх-Эрдэнэ С.Н УБЕГ
2020.02.04 128/шш2020/0097 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Бямбаагийн Мөнх-Эрдэнэ Х.С Убег
2020.01.23 128/ШШ2020/65 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Бямбаагийн Мөнх-Эрдэнэ АК ХХК Ся
2020.01.23 128/шш2020/0064 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Бямбаагийн Мөнх-Эрдэнэ С.Т НХААА
2020.01.21 128/ШШ2020/0054 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Бямбаагийн Мөнх-Эрдэнэ ХММ ХХК Ся, НЗДТГ, БГД ХААА
2020.01.20 128/ШШ2020/0052 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Уртнасангийн Бадамсүрэн “М.К” ХХК НХБХГ
2019.12.19 128/ШШ2019/0922 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Уртнасангийн Бадамсүрэн “Ө М” ХХК НЗД
2019.12.04 128/ШШ2019/0871 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Уртнасангийн Бадамсүрэн “Н Ф К ББСБ” ХХК Санхүүгийн зохицуулах хорооны Хяналт шалгалт, зохицуулалтын газрын хянан шалгагч Б.Т
2019.12.02 128/ШШ2019/0858 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Уртнасангийн Бадамсүрэн Б овгийн Б-ийн Г БЗД ИТХ.
2019.11.22 128/ШШ2019/0825 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Уртнасангийн Бадамсүрэн “К” ХХК Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Авто замын хяналтын улсын байцаагч В.М
2019.10.21 128/ШШ2019/0823 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Уртнасангийн Бадамсүрэн А.О МХХ
2020.06.11 404 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Доржготовын Чанцалням С ХХК СЯ
2019.11.13 128/ШШ2019/0791 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Уртнасангийн Бадамсүрэн “М Т Э Э” ГҮТББ БЗД ЗД
2019.11.04 128/ШШ2019/0767 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Уртнасангийн Бадамсүрэн “А М” ХХК УБЕГ ХЭБГ
2020.06.04 389 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Доржготовын Чанцалням Н ХХК БОАЖС
2019.11.01 128/ШШ2019/0762 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Уртнасангийн Бадамсүрэн “А Б Э А Ж Э Б Э” ХХК Барилга, хот байгуулалтын яам
2019.10.31 128/ШШ2019/0755 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Уртнасангийн Бадамсүрэн “Д Э” ХХК БОАЖС