Захиргааны хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
4876 шийдвэр. (хуудас 5/98)
2019.02.21 120 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Дашравдангийн Халиуна А М ХХК АМГТГ КХ-ийн дарга
2019.02.01 86 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Дашравдангийн Халиуна Хан-Уул дүүргийн 2, 3, 4, 9, 12 дугаар хорооны иргэдийн Нийтийн Хурал Хан-Уул дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчийн Хурлын Тэргүүлэгчид
2019.10.22 653 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Дашравдангийн Халиуна Н Т ХХК МУы-н ЗГ, ҮХГ
2020.02.10 113 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Намжилын Долгорсүрэн УБУЦЦС ХХК НМХГ
2019.12.09 882 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Намжилын Долгорсүрэн Д.Б БЗД ТХДарга
2019.11.14 852 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Намжилын Долгорсүрэн Баянзүрх дүүргийн Прокурорын газрын хяналтын прокурор Д.Г Баянзүрх дүүрэг дэх Татварын хэлтсийн татварын улсын байцаагч Ж.О, Н.Ч
2019.10.09 668 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Намжилын Долгорсүрэн Е ХХК, А ХХК С.Я, Х.А.А.Б ХХК
2019.09.26 615 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Намжилын Долгорсүрэн Т.Б.А Санхүүгийн зохицуулах хорооны улсын байцаагч А.З, Д.С
2019.08.13 482 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Намжилын Долгорсүрэн Т ХХК Гаалийн ерөнхий газрын гаалийн улсын байцаагч Ө.З
2019.08.13 483 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Намжилын Долгорсүрэн С.М С.З.Х-ын улсын байцаагч Ж.Ц
2019.08.08 478 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Намжилын Долгорсүрэн Д.Д.Ц.С ТӨХК Б.Д.З.Д
2019.08.06 470 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Намжилын Долгорсүрэн Л.И Т.Ө.Б.З.Г Дарга
2019.06.20 393 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Намжилын Долгорсүрэн А.И ХХК Ү.А.Г, Үндэсний аудитын газрын гүйцэтгэлийн аудиторын газрын аудитор М.Н
2019.09.17 580 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Намжилын Долгорсүрэн О.Ш НҮТББ Ү.А.Г, ЗГХЭГ-ын Хяналт, шалгалт, дотоод аудитын газар,
2019.10.04 651 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Намжилын Долгорсүрэн Б.Х.Х ХХК А.М.Г.Т.Г-ын С.Ш.К
2019.10.10 673 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Намжилын Долгорсүрэн Е.О.Ф ББСБ ХХК ОӨГ-ын Оюуны өмчийн хяналтын улсын байцаагч Б.Ц
2019.10.22 714 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Намжилын Долгорсүрэн У.С ХХК Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын Өрсөлдөөний бодлого зохицуулалтын газрын улсын байцаагч Н.Б.
2019.11.04 763 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Намжилын Долгорсүрэн Хан-Уул дүүргийн Прокурорын газар Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч Э.Д,
2019.11.18 809 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Намжилын Долгорсүрэн А.И ХХК Хан-Уул дүүргийн Татварын хэлтсийн хяналт, шалгалтын татварын улсын байцаагч Б.А, Ц.А
2020.01.21 54 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Бямбаагийн Мөнх-Эрдэнэ Х.М.М ХХК С.Я, БГД-ын ХААА, НЗД-ын тамгын газар
2019.11.22 826 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Александрын Сарангэрэл БЗД-ын ИТХ Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын Хяналт шалгалтын газрын улсын байцаагч Б.Г, МУ-ын ЗГХЭГ, УБЕГ-ын ХЭУБГ
2019.08.22 507 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Александрын Сарангэрэл Д.Б НЗД, УБЕГ
2019.08.28 526 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Александрын Сарангэрэл Ч.Б НЗД, УБ хотын ЗАА
2019.03.15 190 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Александрын Сарангэрэл О.Э ШШГЕГД
2019.03.27 204 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Александрын Сарангэрэл С.Н, С.Х, С.Ц нар НБГ
2019.06.28 410 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Александрын Сарангэрэл Э.Б СХД ЗД, СХД ГА
2019.08.29 530 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Александрын Сарангэрэл Хан-Уул дүүргийн Прокурорын газрын хяналтын прокурор В.О Хан-Уул дүүргийн Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн Эрүүл ахуйн халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч Б.Б
2019.08.26 515 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Александрын Сарангэрэл Ж.Т БЗД БХ
2019.03.15 180 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Александрын Сарангэрэл НУАХ НҮТББ-ын тэргүүн О.Ц АМГТГКХ
2019.08.27 520 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Александрын Сарангэрэл Дсн НҮТББ БОАЖС
2019.10.11 679 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Александрын Сарангэрэл Д.С, Э.Т нар НЗД, ХУДЗД
2019.09.19 590 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Александрын Сарангэрэл АДСС ХХК Хан-Уул дүүргийн Татварын хэлтсийн татварын улсын байцаагч О.Б, Ц.Ц нар
2019.08.23 510 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Александрын Сарангэрэл ОУ ХХК Баянзүрх дүүргийн Татварын хэлтсийн татварын улсын байцаагч Г.Ц, Д.Б нар
2019.10.10 677 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Александрын Сарангэрэл У ХХК Нийслэлийн онцгой байдлын газрын Гал түймэртэй тэмцэх хэлтсийн Гал түймрийн улсын хяналтын байцаагч Б.Ц
2019.11.12 788 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Александрын Сарангэрэл З.Ү ХХҮЕГ
2019.10.22 716 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Александрын Сарангэрэл К ХХК Хан-Уул дүүргийн Татварын хэлтсийн татварын улсын байцаагч Ө.А, А.Т нар
2019.09.20 594 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Александрын Сарангэрэл П ХХК Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын улсын ахлах байцаагч С.Л, Ш.З, П.Х нар
2019.11.01 761 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Александрын Сарангэрэл М.Г УБЕГД
2019.12.09 885 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Александрын Сарангэрэл С.И ХХК БОАЖЯ, Г-Ө ДГСГЗ
2019.04.23 250 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Александрын Сарангэрэл ЭБПИ ХХК АМГТГ
2019.04.02 215 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Александрын Сарангэрэл ГВ ХХК БОАЖЯ
2019.04.18 245 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Александрын Сарангэрэл МСЭП ХХК НЗД
2019.04.02 216 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Александрын Сарангэрэл Ц.Г ЦЕГД
2019.04.04 219 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Александрын Сарангэрэл Б.Э МХХХМШАЭХ
2020.03.23 05 Өвөрхангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Баясахын Сугар А.А Улсын бүртгэлийн хэлтэс
2020.03.23 04 Өвөрхангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Баясахын Сугар Т.Э Улсын бүртгэлийн хэлтэс
2020.01.15 03 Өвөрхангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Баясахын Сугар С.Б Улсын бүртгэлийн хэлтэс
2020.01.15 03 Өвөрхангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Баясахын Сугар С.Б Улсын бүртгэлийн хэлтэс
2020.01.06 02 Өвөрхангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Цэдэн-Ишийн Нэргүй Ч.М Б.Б
2020.01.02 01 Өвөрхангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Бат-Эрдэний Батчимэг “Д” ХХК Татварын хэлтэс