Захиргааны хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
4195 шийдвэр. (хуудас 5/84)
2019.04.12 5 Архангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Баттулгын Одонтуяа Ц.Н А аймгийн ЗД
2019.06.21 113/ШШ2019/0017 Говьсүмбэр аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Нанзадын Дамдинсүрэн Т.Г ГСА-ийн Ш
2019.03.06 016 Баян-Өлгий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Сеймуратын Еркеш М.Р Төрийн байгууллага
2019.02.18 010 Баян-Өлгий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Зукарын Гүльбарша А.Д Төрийн байгууллага
2019.02.19 012 Баян-Өлгий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Сеймуратын Еркеш Б.Б Төрийн байгууллага
2019.03.01 013 Баян-Өлгий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Махайн Риза С.Н Төрийн байгууллага
2019.01.18 006 Баян-Өлгий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Зукарын Гүльбарша Х.Г Төрийн байгууллага
2019.03.05 015 Баян-Өлгий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Сеймуратын Еркеш З.Г Төрийн байгууллага
2019.02.18 011 Баян-Өлгий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Зукарын Гүльбарша А.Х Төрийн байууллага
2019.03.19 019 Баян-Өлгий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Зукарын Гүльбарша Ж.Х, Х.Х Төрийн байгууллага
2019.03.14 017 Баян-Өлгий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Сеймуратын Еркеш Б.Н Төрийн байгууллага
2019.04.26 025 Баян-Өлгий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Махайн Риза Г.Б Төрийн байгууллага
2019.04.12 021 Баян-Өлгий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Зукарын Гүльбарша М.А Төрийн байгууллага
2019.04.29 027 Баян-Өлгий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Махайн Риза Т.Г Төрийн байгууллага
2019.04.29 026 Баян-Өлгий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Зукарын Гүльбарша А.С Төрийн байгууллага
2019.05.23 031 Баян-Өлгий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Махайн Риза Е.Х Төрийн байгууллага
2019.05.17 030 Баян-Өлгий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Махайн Риза Д.А Төрийн байгууллага
2019.06.03 036 Баян-Өлгий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Зукарын Гүльбарша Х.С Төрийн байгууллага
2019.06.03 035 Баян-Өлгий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Зукарын Гүльбарша Х.Х Төрийн байгууллага
2019.06.19 043 Баян-Өлгий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Сеймуратын Еркеш Б ХХК Төрийн байгууллага
2019.06.10 042 Баян-Өлгий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Зукарын Гүльбарша А ХХК Төрийн байгууллага
2019.06.20 045 Баян-Өлгий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Зукарын Гүльбарша Төрийн бус байгууллага Төрийн байгууллага
2018.08.30 00028 Орхон аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Пүрэвсүрэнгийн Ууганцэцэг Д.О, Ц.Б ОАЗД, ОАУБХ
2018.12.24 00001 Орхон аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Баттуулайн Болормаа "Э" ХХК ОАБӨСЗД, БӨСЗДТГ
2019.03.07 00012 Орхон аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Доржийн Сарангэрэл М.О ОАБӨСИТХ, БӨСЗД
2019.02.25 00011 Орхон аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Пүрэвсүрэнгийн Ууганцэцэг "НӨТ" ХХК ОАЗД
2019.05.20 00014 Орхон аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Баттуулайн Болормаа Х.О ОАЗД
2018.04.06 221 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Оюунбатын Оюунгэрэл ХХҮЕГ СС
2018.11.13 711 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Оюунбатын Оюунгэрэл “ЦШ” ХХК, Нийслэлийн Засаг дарга,
2018.09.24 586 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Оюунбатын Оюунгэрэл “ЖЮ” ХХК, АМГТ газрын Кадастрын хэлтэст
2018.10.29 584 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Оюунбатын Оюунгэрэл “ГМС” ХХК, АМГТГ, АМГТГ Кадастрын хэлтэст
2018.09.21 581 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Оюунбатын Оюунгэрэл “Э” ХХК БЗДТХтатварын улсын байцаагч А.Б, Г.Ц.
2018.07.27 467 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Оюунбатын Оюунгэрэл “МРК” ХХК АМГТ газрын Кадастрын хэлтсийн дарга
2018.07.06 436 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Оюунбатын Оюунгэрэл ЮК ХХК Нийслэлийн Засаг дарга
2018.06.19 392 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Оюунбатын Оюунгэрэл “ЭСДЭ” ХХК БОАЖЯ
2018.05.21 313 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Оюунбатын Оюунгэрэл Ү.С ОӨ, УБЕГ
2018.05.21 274 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Оюунбатын Оюунгэрэл “ЭАЭ” ХХК Ашигт малтмал, газрын тосны газрын Кадастрын хэлтсийн дарга
2018.04.18 249 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Оюунбатын Оюунгэрэл “НК” ХХК ОӨ, УБЕГД
2018.04.03 211 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Оюунбатын Оюунгэрэл “ЭӨ” ХХК СяТнбд
2018.03.06 128/ШШ2018/0142 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Оюунбатын Оюунгэрэл “ХА” СӨХ, М.Б Хсухатаүзз
2019.05.29 330 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Дашравдангийн Халиуна Я Б СХД НДХ-ийн улсын байцаагч А.Э
2019.03.20 192 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Дашравдангийн Халиуна З С НИТХ
2019.02.01 87 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Дашравдангийн Халиуна “М” ХХК НДЕГ ХШГМ, улсын ахлах байцаагч Н.Б, Б.З
2019.02.01 85 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Дашравдангийн Халиуна У овогтой Ү С УБЕГ
2018.12.20 858 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Дашравдангийн Халиуна БЗДЗДҮГ НГАД
2018.12.20 854 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Дашравдангийн Халиуна “До” ХХК БОАЖС
2018.12.19 845 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Дашравдангийн Халиуна Ц-ийн Н НЗД
2018.12.18 839 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Дашравдангийн Халиуна “ПП ” ХХК Ашигт малтмал, газрын тосны газрын Кадастрын хэлтсийн дарга,
2018.12.14 827 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Дашравдангийн Халиуна Я-ийн Б НЗД
2018.12.07 784 Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Дашравдангийн Халиуна Б-ийн М БОАЖС