Захиргааны хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
2149 шийдвэр. (хуудас 1/43)
2020.12.07 418 Улсын дээд шүүх Дашдоржийн Мөнхтуяа П.А Монгол Улсын Ерөнхий аудитор
2020.12.07 414 Улсын дээд шүүх Мишигийн Батсуурь “У д о у д с” НҮТББ Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрүүл мэнд, боловсрол, соёлын хяналтын хэлтсийн улсын байцаагч Х.Ц
2020.12.21 435 Улсын дээд шүүх Гочоогийн Банзрагч А.Б Г аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга
2020.12.14 426 Улсын дээд шүүх Мишигийн Батсуурь “Т т” ХХК Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд
2020.12.14 420 Улсын дээд шүүх Мишигийн Батсуурь “М т” ХХК Дорнод аймгийн Засаг дарга
2020.12.21 428 Улсын дээд шүүх Гочоогийн Банзрагч Т.Э, Ц.Э, Б.Е, Г.Р Нийслэлийн Засаг дарга, Хот байгуулалт, хөгжлийн газар
2020.12.14 422 Улсын дээд шүүх Гочоогийн Банзрагч Г.Б Нийслэлийн Засаг дарга, Баянзүрх дүүргийн Засаг дарга, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар
2020.12.07 417 Улсын дээд шүүх Мишигийн Батсуурь Х.Э Нийслэлийн Засаг дарга, Сүхбаатар дүүргийн 4 дүгээр хороо, 53 дугаар байрыг буулган дахин барилга барих төсөл хэрэгжүүлэгчийг сонгон шалгаруулсан Үнэлгээний хороо
2020.12.21 436 Улсын дээд шүүх Мишигийн Батсуурь "С" ХХК Харилцаа, холбоо, мэдээллийн технологийн газар, тус газрын Үнэлгээний хороо
2020.12.07 413 Улсын дээд шүүх Гочоогийн Банзрагч Б.Н
2020.12.07 411 Улсын дээд шүүх Гочоогийн Банзрагч Ж.Д СЗХ-ны улсын байцаагч Ж.Ц
2020.12.07 412 Улсын дээд шүүх Хөхийсүрэнгийн Батсүрэн “Э” ХХК Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газар болон тус газрын даргын 2019 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/23 дугаар тушаалын дагуу байгуулагдсан Үнэлгээний хороо
2020.11.02 408 Улсын дээд шүүх Бямбаагийн Мөнхтуяа Ж ХХК Нийслэлийн Засаг дарга
2020.11.02 407 Улсын дээд шүүх Бямбаагийн Мөнхтуяа С ХХК Ашигт малтмал, газрын тосны газрын дарга, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2019 оны 02 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/38 дугаар тушаалаар томилогдсон сонгон шалгаруулалтын комисс
2020.11.02 406 Улсын дээд шүүх Бямбаагийн Мөнхтуяа Н ХХК Татварын ерөнхий газрын дэргэдэх Улсын төсвийн орлого, хяналтын газрын татварын улсын байцаагч нар
2020.10.26 389 Улсын дээд шүүх Бямбаагийн Мөнхтуяа Т ХХК Нийслэлийн Засаг дарга
2020.11.02 400 Улсын дээд шүүх Хөхийсүрэнгийн Батсүрэн “М ш” ХХК, Б.А нар Нийслэлийн Засаг дарга, Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын алба
2020.10.07 367 Улсын дээд шүүх Бямбаагийн Мөнхтуяа П ХХК Сүхбаатар дүүргийн Татварын хэлтсийн улсын байцаагч нар
2020.11.02 399 Улсын дээд шүүх Мишигийн Батсуурь "А к" ХХК Баян-Өлгий аймгийн Засаг дарга
2020.11.02 405 Улсын дээд шүүх Гочоогийн Банзрагч Ч.Д, А.Э, Г.Б, Х.Б, Д.Г, Т.Ч-О, Ц.Н, Ш.Т нар МУЗГ
2020.11.02 404 Улсын дээд шүүх Гочоогийн Банзрагч “Т б к” ХХК СБД-ийн ТХ-ийн ТУБ Т.А, Б.М нар
2020.11.02 403 Улсын дээд шүүх Гочоогийн Банзрагч “О-У” ХХК МУЗГ
2020.10.26 394 Улсын дээд шүүх Гочоогийн Банзрагч "А-И" ХХК ҮАГ, ҮАГ-ын гүйцэтгэлийн аудиторын газрын аудитор М.Н нарт
2020.11.02 401 Улсын дээд шүүх Хөхийсүрэнгийн Батсүрэн “Д-О б” ХХК Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумын Засаг дарга, Хонгор сумын Ерөнхий боловсролын 11 дүгээр сургууль
2020.10.26 397 Улсын дээд шүүх Хөхийсүрэнгийн Батсүрэн Д.Б, Э.А нар Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар, Баянзүрх дүүргийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Баянзүрх дүүргийн бүртгэлийн хэлтсийн тасгийн дарга, улсын ахлах бүртгэгч М.Б
2020.10.26 396 Улсын дээд шүүх Хөхийсүрэнгийн Батсүрэн “И э м” ХХК Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газрын эрүүл мэндийн даатгалын улсын ахлах байцаагч И.Э, Х.С, улсын байцаагч Р.Д, Б.О, А.У нар
2020.10.19 384 Улсын дээд шүүх Гочоогийн Банзрагч “А х т” НҮТББ Баянхонгор аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал
2020.10.14 378 Улсын дээд шүүх Гочоогийн Банзрагч “Ч т” ХХК Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд
2020.10.14 377 Улсын дээд шүүх Гочоогийн Банзрагч “Хп” ХХК нийслэлийн Засаг дарга
2020.11.02 402 Улсын дээд шүүх Дашдоржийн Мөнхтуяа Т.Э, Т.Х, Т.Б Т.Т нар СБД-ийн Засаг дарга
2020.10.26 391 Улсын дээд шүүх Бямбаагийн Мөнхтуяа Г.М Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын Дэд бүтцийн хяналтын хэлтсийн барилгын хяналтын улсын байцаагч
2020.10.26 390 Улсын дээд шүүх Бямбаагийн Мөнхтуяа М ХХК Ашигт малтмал, газрын тосны газрын Кадастрын хэлтэс
2020.10.26 388 Улсын дээд шүүх Бямбаагийн Мөнхтуяа Н.Б Булган аймгийн Булган сумын Засаг дарга
2020.10.19 383 Улсын дээд шүүх Бямбаагийн Мөнхтуяа Ч ХХК Сүхбаатар дүүргийн Татварын хэлтсийн татварын улсын байцаагч нар
2020.10.19 382 Улсын дээд шүүх Бямбаагийн Мөнхтуяа А.Ч Чингэлтэй дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс
2020.10.19 381 Улсын дээд шүүх Бямбаагийн Мөнхтуяа У ХХК Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
2020.10.14 374 Улсын дээд шүүх Бямбаагийн Мөнхтуяа Ч ХХК Татварын ерөнхий газрын дэргэдэх Татварын маргаан таслах зөвлөл, Татварын ерөнхий газрын Улсын төсвийн орлого, хяналтын газрын татварын улсын байцаагч нар
2020.10.14 373 Улсын дээд шүүх Бямбаагийн Мөнхтуяа Ж ХХК Татварын ерөнхий газрын Улсын төсвийн орлого хяналтын газрын Хяналт шалгалтын хэлтсийн татварын улсын байцаагч нар
2020.10.07 369 Улсын дээд шүүх Бямбаагийн Мөнхтуяа Б.Ч, Б.Ч Нийслэлийн Засаг дарга, Сүхбаатар дүүргийн Засаг дарга, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар
2020.10.07 368 Улсын дээд шүүх Бямбаагийн Мөнхтуяа Т ХХК Ашигт малтмал, газрын тосны газар, тус газрын Кадастрын хэлтэс
2020.10.26 392 Улсын дээд шүүх Мишигийн Батсуурь Ж.Н Өмнөговь аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын дарга
2020.10.19 379 Улсын дээд шүүх Мишигийн Батсуурь Т.Б Авлигатай тэмцэх газар
2020.10.19 380 Улсын дээд шүүх Мишигийн Батсуурь “П” ХХК Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд, тус яамны Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтийн асуудлаар санал, дүгнэлт гаргах эрх бүхий Мэргэжлийн зөвлөл
2020.10.14 376 Улсын дээд шүүх Мишигийн Батсуурь “Э С С С к” ХХК Барилга, хот байгуулалтын яам, “Барилгын хөгжлийн төв” ТӨААТҮГ
2020.10.02 366 Улсын дээд шүүх Мишигийн Батсуурь “О” ХХК Татварын ерөнхий газрын Улсын төсвийн орлого, хяналтын газрын татварын улсын байцаагч Ц.Э, Н.Х нар
2020.09.28 347 Улсын дээд шүүх Мишигийн Батсуурь “Э д о у” ХХК Оюуны өмчийн газар
2020.09.23 345 Улсын дээд шүүх Мишигийн Батсуурь “Ө-Ө” ХХК Төв аймгийн Жаргалант сумын Засаг дарга
2020.09.23 340 Улсын дээд шүүх Мишигийн Батсуурь “Э х” ХК Орхон аймгийн Татварын хэлтсийн дарга
2020.09.23 339 Улсын дээд шүүх Мишигийн Батсуурь “М ж б к” ХХК Хан-Уул дүүргийн Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын улсын байцаагч Э.Д
2020.09.23 338 Улсын дээд шүүх Мишигийн Батсуурь “М э э” ХХК Цахилгаан дулааны эрчим хүчээр хангах техникийн нөхцөл олгох ажлын хэсэг