Захиргааны хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
2057 шийдвэр. (хуудас 4/42)
2020.06.17 233 Улсын дээд шүүх Гочоогийн Банзрагч “А и” ХХК Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд
2020.06.10 222 Улсын дээд шүүх Гочоогийн Банзрагч “Б х” ХХК Баян-Өлгий аймгийн Өлгий сумын Засаг дарга
2020.06.10 221 Улсын дээд шүүх Гочоогийн Банзрагч “П л г” ХХК Хан-Уул дүүргийн Татварын хэлтсийн татварын улсын байцаагч А.Т, О.Б
2020.06.25 247 Улсын дээд шүүх Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ “СФ” ХХК ОӨГ-ын МШК
2020.06.25 246 Улсын дээд шүүх Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ "СИ" ХХК БОАЖЯ, ГӨДГСГЗ
2020.06.23 238 Улсын дээд шүүх Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ "ПЧДТ" ХХК ДА-ийн МХГ
2020.06.17 237 Улсын дээд шүүх Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ Бзд-ийн ИТХ УБЕГ, ЗГХЭГ
2020.06.17 236 Улсын дээд шүүх Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ "ЭК" ХХК СА-ийн МХГ
2020.06.10 219 Улсын дээд шүүх Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ "ЗТГ" ОНӨААТҮГ НЗД, СБД-ийн ЗД
2020.06.10 218 Улсын дээд шүүх Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ "ҮАК" ХХК ХУД-ийн ТХ-ийн ТУБ
2020.06.10 217 Улсын дээд шүүх Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ “МШ” ХК ГЕГ-ын харъяа, УХШИГГ-ын ГУБ
2020.06.03 207 Улсын дээд шүүх Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ "МХТ" ХХК НГЗБА, СХД-ийн ГЗБА
2020.06.03 206 Улсын дээд шүүх Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ "БХ" ХХК ТЕГ-ын УТОХГын УБ
2020.06.03 205 Улсын дээд шүүх Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ ДГА-ийн А сумын ИТХ-ын дарга Б.Т ДГА-ийн ЗД-ын дэргэдэх СХАА-ны дарга, ХШУАБ
2020.05.27 189 Улсын дээд шүүх Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ "ЮЭД" ХХК НМХГ-ын УБ
2020.05.27 188 Улсын дээд шүүх Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ "ИБ БШС" ТББ АМГТГ-ын КХ
2020.05.20 180 Улсын дээд шүүх Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ "УБП" ХХК УБЕГ, НИТХ, НӨУ
2020.05.20 179 Улсын дээд шүүх Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ "ФМ" ХХК НОБГ-ын УБ
2020.05.13 167 Улсын дээд шүүх Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ Б.Л, Б.Ч нарын УБЕГ
2020.05.13 166 Улсын дээд шүүх Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ Ш.Ц УБЕГ-ын дарга
2020.05.06 161 Улсын дээд шүүх Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ "С-Э" ХХК СБД-ийн НДХ-ийн УБ
2020.05.06 160 Улсын дээд шүүх Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ Н.Э СС
2020.04.29 145 Улсын дээд шүүх Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ Ч.Д СХД-ийн ЗД
2020.04.29 144 Улсын дээд шүүх Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ "ЭСПСЖА" ХХК ЗТХЯ
2020.04.22 137 Улсын дээд шүүх Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ "А" ХХК ХОА-ийн М сумын ЗД
2020.04.22 136 Улсын дээд шүүх Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ С.Д ЗТХЯ-ны ТНБД
2020.04.15 125 Улсын дээд шүүх Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ "ЦАХ" ХХК ОА-ийн ЗД, ГХБХБГ
2020.04.15 124 Улсын дээд шүүх Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ Ц.И нар МУЕС
2020.04.08 109 Улсын дээд шүүх Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ Ч.Л ДУА-ийн ЗД
2020.04.01 105 Улсын дээд шүүх Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ У.Ц ДГА-ийн ЦГ-ын дарга
2020.04.01 104 Улсын дээд шүүх Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ "Х-И" ХХК ТЕГ-ын УТОХГ-ын ТУБ
2020.03.27 97 Улсын дээд шүүх Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ Ө.Э ХЗДХС
2020.06.03 204 Улсын дээд шүүх Гочоогийн Банзрагч Ш.О Х аймгийн Б сум дахь Сум дундын шүүхийн Тамгын газрын дарга
2020.05.27 203 Улсын дээд шүүх Гочоогийн Банзрагч БНХАУ-ын “Ch e e g n p c e CO.,LTD” компани Эрчим хүчний яам, Эрчим хүчний яамны Тендерийн үнэлгээний хороо
2020.05.27 202 Улсын дээд шүүх Гочоогийн Банзрагч “Д д ц с” ТӨХК нийслэлийн Засаг дарга
2020.04.22 133 Улсын дээд шүүх Бямбаагийн Мөнхтуяа Э.З Шүүхийн ерөнхий зөвлөл
2020.05.27 201 Улсын дээд шүүх Гочоогийн Банзрагч Ч.М Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга
2020.05.27 193 Улсын дээд шүүх Бямбаагийн Мөнхтуяа Ц.Ц Хөвсгөл аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн үйлчилгээний тасгийн дарга
2020.05.20 183 Улсын дээд шүүх Бямбаагийн Мөнхтуяа Д.С, Э.Т Нийслэлийн Засаг дарга, Хан-Уул дүүргийн Засаг дарга
2020.05.20 182 Улсын дээд шүүх Бямбаагийн Мөнхтуяа Ө ХХК Нийслэлийн Засаг дарга
2020.05.13 169 Улсын дээд шүүх Бямбаагийн Мөнхтуяа А ХХК Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд
2020.05.13 168 Улсын дээд шүүх Бямбаагийн Мөнхтуяа Б.Н Шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын дарга
2020.05.06 159 Улсын дээд шүүх Бямбаагийн Мөнхтуяа С ХХК Оюуны өмчийн газрын хяналтын улсын байцаагч
2020.05.06 158 Улсын дээд шүүх Бямбаагийн Мөнхтуяа Өмнөговь аймгийн Прокурорын газрын хяналтын прокурорын дүгнэлт тус аймгийн Татварын хэлтсийн татварын улсын байцаагч
2020.05.06 157 Улсын дээд шүүх Бямбаагийн Мөнхтуяа Хан-Уул дүүргийн 8 дугаар хорооны иргэдийн Нийтийн Хурлын хурлын дарга Р.Д Хан-Уул дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгч, Хан-Уул дүүргийн 8 дугаар хорооны иргэдийн Нийтийн Хурал /шинээр байгуулагдсан/
2020.04.29 148 Улсын дээд шүүх Бямбаагийн Мөнхтуяа У ХХК Хан-Уул дүүргийн Татварын хэлтсийн татварын улсын байцаагч нар
2020.04.22 135 Улсын дээд шүүх Бямбаагийн Мөнхтуяа Ц.Ү Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар
2020.05.20 184 Улсын дээд шүүх Гочоогийн Банзрагч "Дг" ХХК Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд
2020.05.13 174 Улсын дээд шүүх Гочоогийн Банзрагч "Т м" Татварын ерөнхий газрын Улсын төсвийн орлого, хяналтын газрын татварын улсын байцаагч Д.Б, Ц.Б, Х.Н нар
2020.05.06 154 Улсын дээд шүүх Чулууны Тунгалаг Э.Б Нийслэлийн Засаг дарга