Захиргааны хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо Дугаар Шүүх Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч asc
1567 шийдвэр. (хуудас 1/32)
2016.08.17 276 Улсын дээд шүүх Дашдоржийн Мөнхтуяа Д.Э
2017.03.27 110 Улсын дээд шүүх Лхүндэвийн Атарцэцэг Д.Э
2017.09.18 295 Улсын дээд шүүх Хөхийсүрэнгийн Батсүрэн
2019.02.25 54 Улсын дээд шүүх Чулууны Тунгалаг "С" ХХК Дархан-Уул аймгийн Засаг дарга, тус аймгийн Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газар
2019.04.22 120 Улсын дээд шүүх Чулууны Тунгалаг Т.Б Авлигатай тэмцэх газар
2019.09.09 253 Улсын дээд шүүх Чулууны Тунгалаг “Н а” ХХК, “ДЦТС” ХХК, “Н а” ХХК, “Т н а” ХХК Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд
2016.05.16 172 Улсын дээд шүүх Лхүндэвийн Атарцэцэг Ц.Жүгдэрнамжил Говь-Алтай аймгийн Засаг дарга
2016.04.11 126 Улсын дээд шүүх Лхүндэвийн Атарцэцэг Х.Баяржаргал Говьсүмбэр аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга
2018.05.14 224 Улсын дээд шүүх Хөхийсүрэнгийн Батсүрэн Б.Ө, Б.Э, Л.Б нар Дундговь аймгийн Засаг дарга
2019.06.10 205 Улсын дээд шүүх Чулууны Тунгалаг “Х д э” ТББ Монгол Улсын Засгийн газар, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
2016.05.02 151 Улсын дээд шүүх Лхүндэвийн Атарцэцэг Б.Мянганбаяр Хөвсгөл аймгийн Засаг дарга болон тус аймгийн Их-Уул сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал
2019.03.20 79 Улсын дээд шүүх Бямбаагийн Мөнхтуяа С ХХК Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын улсын ахлах байцаагч Г.Э, улсын байцаагч Б.Н, П.Н, Д.Д нар
2019.06.25 242 Улсын дээд шүүх Гочоогийн Банзрагч П.Э нарын 5 иргэн ... дүүргийн Засаг дарга
2019.05.20 165 Улсын дээд шүүх Гочоогийн Банзрагч ... дүүргийн ... дугаар хороодын ИНХ ... дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчид, ... дүүргийн ... дугаар хороодын 2018 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдөр хуралдсан иргэдийн Нийтийн Хурлууд
2019.05.22 177 Улсын дээд шүүх Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ "А у у" ХХК А аймгийн ТХ
2018.02.26 87 Улсын дээд шүүх Бямбаагийн Мөнхтуяа Л.А Авлигатай тэмцэх газрын Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтсийн дарга
2016.06.20 212 Улсын дээд шүүх Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ В.Ганзориг Авто тээврийн үндэсний төв
2017.11.20 476 Улсын дээд шүүх Лхүндэвийн Атарцэцэг ТВ ХХК АМ,ГТГ-т
2016.02.29 64 Улсын дээд шүүх Лхүндэвийн Атарцэцэг "Талын гал" ХХК АМГ-ын КХ
2017.12.18 532 Улсын дээд шүүх Лхүндэвийн Атарцэцэг Б.Б нарын АМГ-ын КХ-т
2019.05.29 185 Улсын дээд шүүх Дашдоржийн Мөнхтуяа "Б А И" ХХК АМГТГ
2019.06.24 229 Улсын дээд шүүх Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ "С и" ХХК АМГТГ
2018.06.18 267 Улсын дээд шүүх Лхүндэвийн Атарцэцэг "Ж" ХХК АМГТГ
2019.05.08 142 Улсын дээд шүүх Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ "Э ш" ХХК АМГТГ КХ
2019.06.10 208 Улсын дээд шүүх Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ "М" ХХК АМГТГ КХ
2019.02.18 45 Улсын дээд шүүх Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ Т аймгийн ЗД, тус аймгийн А Сумын ИТХ АМГТГ КХД
2018.09.17 316 Улсын дээд шүүх Лхүндэвийн Атарцэцэг "СК" ХХК АМГТГ-т
2017.11.06 432 Улсын дээд шүүх Дашдоржийн Мөнхтуяа "Х э" ХХК АМГТГ-ын Кадастрын хэлтэс
2017.11.06 433 Улсын дээд шүүх Дашдоржийн Мөнхтуяа "М и" ХХК АМГТГ-ын Кадастрын хэлтэс
2018.01.24 38 Улсын дээд шүүх Лхүндэвийн Атарцэцэг "А Х" ХХК АМГТГ-ын КХ
2018.01.24 39 Улсын дээд шүүх Лхүндэвийн Атарцэцэг "Х" ХХК АМГТГ-ын КХ
2017.09.18 293 Улсын дээд шүүх Дашдоржийн Мөнхтуяа "Н а м" ХХК АМГТГ-ын КХ
2018.02.21 78 Улсын дээд шүүх Лхүндэвийн Атарцэцэг "Б"ХХК АМГТГ-ын КХ
2019.07.03 247 Улсын дээд шүүх Лхүндэвийн Атарцэцэг "АМ" ХХК АМГТГ-ын КХ, ЦЭГ
2018.10.15 393 Улсын дээд шүүх Чулууны Тунгалаг Г.Б Архангай аймгийн Засаг дарга
2017.10.25 407 Улсын дээд шүүх Бямбаагийн Мөнхтуяа Т.Ө Архангай аймгийн Батцэнгэл сумын Засаг дарга, тус сумын Улаанчулуу багийн иргэдийн Нийтийн Хурал
2017.06.28 263 Улсын дээд шүүх Гочоогийн Банзрагч Б.Баянхүү Архангай аймгийн Булган сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга
2016.11.03 357 Улсын дээд шүүх Дашдоржийн Мөнхтуяа Ц.Нямцэцэг Архангай аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын дарга
2018.10.29 415 Улсын дээд шүүх Гочоогийн Банзрагч А.М Архангай аймгийн Засаг дарга
2018.10.29 416 Улсын дээд шүүх Гочоогийн Банзрагч Б.А Архангай аймгийн Засаг дарга
2018.10.15 390 Улсын дээд шүүх Бямбаагийн Мөнхтуяа Б.О Архангай аймгийн Засаг дарга
2018.10.24 403 Улсын дээд шүүх Бямбаагийн Мөнхтуяа Д.М Архангай аймгийн Засаг дарга
2017.11.29 493 Улсын дээд шүүх Хөхийсүрэнгийн Батсүрэн Г.Б Архангай аймгийн Засаг дарга
2018.11.14 0457 Улсын дээд шүүх Бямбаагийн Мөнхтуяа Б.Б Архангай аймгийн Засаг дарга
2016.06.06 193 Улсын дээд шүүх Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ Я.Наранбаатар Архангай аймгийн Засаг дарга
2018.06.20 273 Улсын дээд шүүх Пүрэвдоржийн Соёл-Эрдэнэ "Ц ө" ХХК Архангай аймгийн Засаг дарга
2018.01.15 29 Улсын дээд шүүх Чулууны Тунгалаг Б.Б Архангай аймгийн Засаг дарга
2017.03.06 71 Улсын дээд шүүх Бямбаагийн Мөнхтуяа Ж.Нямсүрэн Архангай аймгийн Засаг дарга
2017.09.18 294 Улсын дээд шүүх Хөхийсүрэнгийн Батсүрэн "У" ХХК Архангай аймгийн Засаг дарга
2019.04.22 117 Улсын дээд шүүх Дашдоржийн Мөнхтуяа Б.А Архангай аймгийн Засаг дарга, Архангай аймгийн Боловсрол, соёл урлагийн газар