Захиргааны хэрэг

Хайлт хийх// аас
// хүртэл


Бүгдийг харуулах
Огноо desc Дугаар Шүүх Шүүгч Нэхэмжлэгч Хариуцагч
2149 шийдвэр. (хуудас 1/43)
2020.12.21 436 Улсын дээд шүүх Мишигийн Батсуурь "С" ХХК Харилцаа, холбоо, мэдээллийн технологийн газар, тус газрын Үнэлгээний хороо
2020.12.21 428 Улсын дээд шүүх Гочоогийн Банзрагч Т.Э, Ц.Э, Б.Е, Г.Р Нийслэлийн Засаг дарга, Хот байгуулалт, хөгжлийн газар
2020.12.21 435 Улсын дээд шүүх Гочоогийн Банзрагч А.Б Г аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга
2020.12.14 422 Улсын дээд шүүх Гочоогийн Банзрагч Г.Б Нийслэлийн Засаг дарга, Баянзүрх дүүргийн Засаг дарга, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар
2020.12.14 420 Улсын дээд шүүх Мишигийн Батсуурь “М т” ХХК Дорнод аймгийн Засаг дарга
2020.12.14 426 Улсын дээд шүүх Мишигийн Батсуурь “Т т” ХХК Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд
2020.12.07 412 Улсын дээд шүүх Хөхийсүрэнгийн Батсүрэн “Э” ХХК Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газар болон тус газрын даргын 2019 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/23 дугаар тушаалын дагуу байгуулагдсан Үнэлгээний хороо
2020.12.07 411 Улсын дээд шүүх Гочоогийн Банзрагч Ж.Д СЗХ-ны улсын байцаагч Ж.Ц
2020.12.07 413 Улсын дээд шүүх Гочоогийн Банзрагч Б.Н
2020.12.07 417 Улсын дээд шүүх Мишигийн Батсуурь Х.Э Нийслэлийн Засаг дарга, Сүхбаатар дүүргийн 4 дүгээр хороо, 53 дугаар байрыг буулган дахин барилга барих төсөл хэрэгжүүлэгчийг сонгон шалгаруулсан Үнэлгээний хороо
2020.12.07 414 Улсын дээд шүүх Мишигийн Батсуурь “У д о у д с” НҮТББ Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрүүл мэнд, боловсрол, соёлын хяналтын хэлтсийн улсын байцаагч Х.Ц
2020.12.07 418 Улсын дээд шүүх Дашдоржийн Мөнхтуяа П.А Монгол Улсын Ерөнхий аудитор
2020.11.02 402 Улсын дээд шүүх Дашдоржийн Мөнхтуяа Т.Э, Т.Х, Т.Б Т.Т нар СБД-ийн Засаг дарга
2020.11.02 401 Улсын дээд шүүх Хөхийсүрэнгийн Батсүрэн “Д-О б” ХХК Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумын Засаг дарга, Хонгор сумын Ерөнхий боловсролын 11 дүгээр сургууль
2020.11.02 403 Улсын дээд шүүх Гочоогийн Банзрагч “О-У” ХХК МУЗГ
2020.11.02 404 Улсын дээд шүүх Гочоогийн Банзрагч “Т б к” ХХК СБД-ийн ТХ-ийн ТУБ Т.А, Б.М нар
2020.11.02 405 Улсын дээд шүүх Гочоогийн Банзрагч Ч.Д, А.Э, Г.Б, Х.Б, Д.Г, Т.Ч-О, Ц.Н, Ш.Т нар МУЗГ
2020.11.02 399 Улсын дээд шүүх Мишигийн Батсуурь "А к" ХХК Баян-Өлгий аймгийн Засаг дарга
2020.11.02 400 Улсын дээд шүүх Хөхийсүрэнгийн Батсүрэн “М ш” ХХК, Б.А нар Нийслэлийн Засаг дарга, Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын алба
2020.11.02 406 Улсын дээд шүүх Бямбаагийн Мөнхтуяа Н ХХК Татварын ерөнхий газрын дэргэдэх Улсын төсвийн орлого, хяналтын газрын татварын улсын байцаагч нар
2020.11.02 407 Улсын дээд шүүх Бямбаагийн Мөнхтуяа С ХХК Ашигт малтмал, газрын тосны газрын дарга, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2019 оны 02 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/38 дугаар тушаалаар томилогдсон сонгон шалгаруулалтын комисс
2020.11.02 408 Улсын дээд шүүх Бямбаагийн Мөнхтуяа Ж ХХК Нийслэлийн Засаг дарга
2020.10.26 393 Улсын дээд шүүх Дашдоржийн Мөнхтуяа "З м" ХХК Ашигт малтмал газрын тосны газрын Кадастрын хэлстийн дарга
2020.10.26 387 Улсын дээд шүүх Чулууны Тунгалаг “Г т л” ТӨҮГ Сонгинохайрхан дүүргийн Татварын хэлтсийн Хяналт шалгалтын тасгийн татварын улсын Д.Х, Ч.М
2020.10.26 392 Улсын дээд шүүх Мишигийн Батсуурь Ж.Н Өмнөговь аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын дарга
2020.10.26 388 Улсын дээд шүүх Бямбаагийн Мөнхтуяа Н.Б Булган аймгийн Булган сумын Засаг дарга
2020.10.26 390 Улсын дээд шүүх Бямбаагийн Мөнхтуяа М ХХК Ашигт малтмал, газрын тосны газрын Кадастрын хэлтэс
2020.10.26 391 Улсын дээд шүүх Бямбаагийн Мөнхтуяа Г.М Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын Дэд бүтцийн хяналтын хэлтсийн барилгын хяналтын улсын байцаагч
2020.10.26 396 Улсын дээд шүүх Хөхийсүрэнгийн Батсүрэн “И э м” ХХК Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газрын эрүүл мэндийн даатгалын улсын ахлах байцаагч И.Э, Х.С, улсын байцаагч Р.Д, Б.О, А.У нар
2020.10.26 397 Улсын дээд шүүх Хөхийсүрэнгийн Батсүрэн Д.Б, Э.А нар Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар, Баянзүрх дүүргийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Баянзүрх дүүргийн бүртгэлийн хэлтсийн тасгийн дарга, улсын ахлах бүртгэгч М.Б
2020.10.26 394 Улсын дээд шүүх Гочоогийн Банзрагч "А-И" ХХК ҮАГ, ҮАГ-ын гүйцэтгэлийн аудиторын газрын аудитор М.Н нарт
2020.10.26 389 Улсын дээд шүүх Бямбаагийн Мөнхтуяа Т ХХК Нийслэлийн Засаг дарга
2020.10.19 386 Улсын дээд шүүх Дашдоржийн Мөнхтуяа "Г л" ХХК Татварын ерөнхий газрын Улсын төсвийн орлого хяналтын газрын Татварын хяналт шалгалтын хэлтсийн татварын улсын байцаагч
2020.10.19 380 Улсын дээд шүүх Мишигийн Батсуурь “П” ХХК Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд, тус яамны Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтийн асуудлаар санал, дүгнэлт гаргах эрх бүхий Мэргэжлийн зөвлөл
2020.10.19 379 Улсын дээд шүүх Мишигийн Батсуурь Т.Б Авлигатай тэмцэх газар
2020.10.19 381 Улсын дээд шүүх Бямбаагийн Мөнхтуяа У ХХК Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам
2020.10.19 382 Улсын дээд шүүх Бямбаагийн Мөнхтуяа А.Ч Чингэлтэй дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс
2020.10.19 383 Улсын дээд шүүх Бямбаагийн Мөнхтуяа Ч ХХК Сүхбаатар дүүргийн Татварын хэлтсийн татварын улсын байцаагч нар
2020.10.19 384 Улсын дээд шүүх Гочоогийн Банзрагч “А х т” НҮТББ Баянхонгор аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал
2020.10.14 376 Улсын дээд шүүх Мишигийн Батсуурь “Э С С С к” ХХК Барилга, хот байгуулалтын яам, “Барилгын хөгжлийн төв” ТӨААТҮГ
2020.10.14 373 Улсын дээд шүүх Бямбаагийн Мөнхтуяа Ж ХХК Татварын ерөнхий газрын Улсын төсвийн орлого хяналтын газрын Хяналт шалгалтын хэлтсийн татварын улсын байцаагч нар
2020.10.14 374 Улсын дээд шүүх Бямбаагийн Мөнхтуяа Ч ХХК Татварын ерөнхий газрын дэргэдэх Татварын маргаан таслах зөвлөл, Татварын ерөнхий газрын Улсын төсвийн орлого, хяналтын газрын татварын улсын байцаагч нар
2020.10.14 377 Улсын дээд шүүх Гочоогийн Банзрагч “Хп” ХХК нийслэлийн Засаг дарга
2020.10.14 378 Улсын дээд шүүх Гочоогийн Банзрагч “Ч т” ХХК Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд
2020.10.07 371 Улсын дээд шүүх Хөхийсүрэнгийн Батсүрэн “Т д” ХХК Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд
2020.10.07 372 Улсын дээд шүүх Хөхийсүрэнгийн Батсүрэн “Х ш” ХХК Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын Байгаль орчин, геодези, зураг зүйн хяналтын улсын байцаагч С.Б
2020.10.07 368 Улсын дээд шүүх Бямбаагийн Мөнхтуяа Т ХХК Ашигт малтмал, газрын тосны газар, тус газрын Кадастрын хэлтэс
2020.10.07 369 Улсын дээд шүүх Бямбаагийн Мөнхтуяа Б.Ч, Б.Ч Нийслэлийн Засаг дарга, Сүхбаатар дүүргийн Засаг дарга, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар
2020.10.07 367 Улсын дээд шүүх Бямбаагийн Мөнхтуяа П ХХК Сүхбаатар дүүргийн Татварын хэлтсийн улсын байцаагч нар
2020.10.05 361 Улсын дээд шүүх Гочоогийн Банзрагч Р.А Дорнод аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс