Шүүх хуралдааны зар

Огноо 2018-01-18
Шүүх Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүх
Шүүх хуралдааны зар

ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ

ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР

/801танхим/

2018 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдөр

Пүрэв гараг

08.30 цагаас

1. "Юниверсал минерал эксплорэйшн” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Татварын ерөнхий газрын Улсын төсвийн орлого, хяналтын газрын татварын улсын байцаагч Б.Баярнэмэх, Ё.Энх-Оюун нартхолбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2017 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн "Нэхэмжлэлийн нэмэгдүүлсэн шаардлагыг хүлээн авахаас татгалзаж, хүсэлт шийдвэрлэх тухай” 128/ШЗ2017/8066 дугаар захирамжийг нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Н.Хонинхүү

2. Д.Энхтуяагийн нэхэмжлэлтэй, Орхон аймгийн Засаг даргад холбогдох, Орхон аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 38 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Х.Одхүүгийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Э.Лхагвасүрэн

3. "Адуляргео” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Байгаль орчин аялал жуулчлалын яаманд холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдрийн 128/ШШ2017/0775 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч О.Батсайханы давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Ц.Сайхантуяа

4. Т.Дамдинсүрэнгийн нэхэмжлэлтэй, Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн 779 дүгээр шийдвэртэй захиргааны хэргийг нэхэмжлэгчийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч О.Номуулин

 

10.30 цагаас

5. Х.Дуламсүрэнгийн нэхэмжлэлтэй, Үндэсний статистикийн хорооны Тамгын газрын даргад холбогдох захиргааны хэргийг хянан шийдвэрлэсэн Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2017 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн 746 дугаар магадлалыг хүсэлт гаргагч Б.Дэлгэрмаагийн шинээр илэрсэн нөхцөл байдлын улмаас хянуулах хүсэлтээр

Илтгэгч: Шүүгч О.Номуулин

6. ‘’Лукрий’’ ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Ашигт малтмал, газрын тосны газар, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдад холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 860 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч болон өмгөөлөгчийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч О.Номуулин

7. "Аурора инвестмент” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Дорнод аймгийн Засаг дарга, Дорнод аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Дорнод аймгийн Гурванзагал сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Дорнод аймгийн Чойбалсан сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн хуралд холбогдох, Дорнод аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 11 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 16 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Б.Заантогтохын давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: шүүгч Э.Зоригтбаатар

 

 

8. "Өгөөмөр тариа” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Монгол Улсын Засгийн газар, Ашигт малтмал, газрын тосны газарт холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 128/ШШ2017/0838 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг хариуцагч Ашигт малтмалын газрын тосны газрын давж заалдах гомдлоор

 

Илтгэгч: Шүүгч Ц.Сайхантуяа

13.30 цагаас

9. Тамир, "Эм Ай Ю” Олон Улсын дээд сургуулийн нэхэмжлэлтэй, Нийслэлийн Засаг дарга, Баянзүрх дүүргийн Засаг даргад холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн 128/ШШ2017/0733 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч болон өмгөөлөгч Т.Баярсайханы давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Н.Хонинхүү

10. Ц.Батболдын нэхэмжлэлтэй, Увс аймгийн Засаг даргад холбогдох, Увс аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 55 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг нэхэмжлэгч Ц.Батболдын давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Э.Зоригтбаатар

11. Д.Майнбаярын нэхэмжлэлтэй, Говь-Алтай аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн газрын даргад холбогдох, Говь-Алтай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 41 дүгээр шийдвэртэй захиргааны хэргийг хариуцагчийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Э.Зоригтбаатар

15.30 цагаас

12. Ховд аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2017 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн "Нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзах тухай” 384 дүгээр захирамжийг нэхэмжлэл гаргагчийн өмгөөлөгчийн гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч О.Номуулин

13. "Хас-Импекс” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Орхон аймгийн Татварын хэлтсийн татварын улсын байцаагч Д.Буяндэлгэр, Б.Хишигбат нарт холбогдох, Орхон аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдрийн 36 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгсэн төлөөлөгч Х.Бат-Очирын давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: шүүгч Н.Хонинхүү

14. Б.Дамба нарын 98 иргэний нэхэмжлэлтэй, нийслэлийн Засаг дарга, Сүхбаатар дүүргийн Засаг дарга, Хан-Уул дүүргийн Засаг дарга, Баянгол дүүргийн Засаг даргад тус тус холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 09 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 128/ШШ2017/0677 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг нэхэмжлэгч Г.Ананд-Очир, Д.Түмэнбаяр, Т.Энх-Амгалан, Н.Алтанзул болон Б.Ядамсүрэн нарын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Д.Цэцэгмаа, нэхэмжлэгч нэр бүхий 12 иргэний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Б.Дамба нарын давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Э.Лхагвасүрэн

 

 

Шүүх хуралдааны зар гаргасан:

Мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн Ц.Дэлгэрмөрөн

Оруулсан 2018-01-12 18:25:39
Үзсэн 80

Хэвлэх | Буцах