Шүүх хуралдааны зар

Огноо 2018-02-12
Шүүх Дархан-Уул аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх
Шүүх хуралдааны зар

1

Б.Дугаржав

/Хориотой/

Улсын яллагч

Хохирогч

 

А.Оргилбаяр

Ц.Сайнбаяр, Р.Цэрэнням, Г.Наранцэцэг, Б.Оргил

145.2

2017.02.12

09:00

Даваа

Т.Батжаргал

2

Ц.Галбат

У.Нямсүрэн

Б.Мягмар

Прокурор

Өмгөөлөгч

О.Доржмаа

Ч.Булган

17.3-1

 

2017.02.12

10:30

Даваа

/Урьдчилсан хэлэлцүүлэг/

Т.Батжаргал

3

Ò.Áîëäáàÿð

Улсын яллагч

Хохирогч

 

À.Îðãèëáàÿð

Á.Áàòñ¿õ

24.2-1

2017.02.12

15:00

Äàâàà

Ерөнхий шүүгч ß.Òóóë

Оруулсан 2018-02-09 15:52:01
Үзсэн 24

Хэвлэх | Буцах