Шүүх хуралдааны зар

Огноо 2018-02-13
Шүүх Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүх
Шүүх хуралдааны зар

ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН ДАВЖ ЗААЛДАХ

ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ШҮҮХ ХУРАЛДААНЫ ЗАР /801 танхим/

2018 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдөр Мягмар гараг

08.30 цагаас

1. "Хаяашияа Монгол” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын дарга, Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын улсын байцаагч Б.Ганзориг нарт холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2018 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдрийн "Шүүх хуралдааныг хойшлуулж, хүсэлтийг хэрэгсэхгүй болгох тухай” 128/ШЗ2018/0675 дугаар захирамжийг хариуцагч Б.Ганзориг, хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Ш.Уртнасан нарын гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Г.Билгүүн

2. "Монгоулд” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Ашигт малтмал, газрын тосны газрын Сонгон шалгаруулалтын комиссын даргад холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2018 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Хүсэлт хэрэгсэхгүй болгож, шүүх хуралдааныг хойшлуулах тухай” 128/ШЗ2018/0272 дугаар захирамжийг нэхэмжлэгчийн гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Э.Халиунбаяр

3. Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2018 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийн "Захиргааны актын биелэлтийг түдгэлзүүлэх тухай” 128/ШЗ2018/0765 дугаар захирамжийг нэхэмжлэл гаргагч "Эрхэтцамхаг” ХХК-ийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Д.Баатархүү

4. Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2018 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдрийн "Нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзах тухай” 128/ШЗ2018/0712 дугаар захирамжийг нэхэмжлэл гаргагч "Тайгын булаг авто” ХХК-ийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч М.Одбаярын гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Э.Халиунбаяр

5. Т.Цолмонгийн нэхэмжлэлтэй, Авлигатай тэмцэх газарт холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн 128/ШШ2017/0922 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг нэхэмжлэгч Т.Цолмонгийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Э.Халиунбаяр

10.30 цагаас

6. "Орман ан” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Баян-Өлгий аймгийн Дэлүүн сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдэд холбогдох, Баян-Өлгий аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2018 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдрийн "Хүсэлт шийдвэрлэх тухай” 110/ШЗ2018/0022 дугаар захирамжийг нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгчийн гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Г.Билгүүн

7. Ү.Солонгын нэхэмжлэлтэй, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторт холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн 128/ШШ2017/0939 дүгээр шийдвэртэй захиргааны хэргийг нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч О.Отгонбаярын давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Э.Халиунбаяр

8. Ч.Түвшинсайханы нэхэмжлэлтэй, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторт холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 128/ШШ2018/0010 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч О.Отгонбаярын давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Г.Билгүүн

9. Д.Уянгын нэхэмжлэлтэй, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторт холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдрийн 918 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Б.Тунгалагсайхан

13.30 цагаас

10. Ж.Отгонжаргалын нэхэмжлэлтэй, Сүхбаатар дүүргийн Худалдаа үйлчилгээг зохицуулах зөвлөлд холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2018 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдрийн "Хүсэлт хэрэгсэхгүй болгож, шүүх хуралдааныг хойшлуулах тухай” 128/ШЗ2018/0584 дүгээр захирамжийг нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч Т.Цэрэндагвын гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Э.Халиунбаяр

11."Ихэрнева” ХХК-ийн 60 хувийн хувьцаа эзэмшигч Б.Лхагвасүрэнгийн нэхэмжлэлтэй, Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 883 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг гуравдагч этгээд Ч.Бээжинхүүгийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Ц.Цогт

12. "Мөнх-Агит” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Төв аймгийн Жаргалант сумын Засаг даргад холбогдох, Төв аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 38 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч А.Мөнх-Өлзийгийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Б.Тунгалагсайхан

13. Д.Мөнхзулын нэхэмжлэлтэй, Сүхбаатар аймгийн Эрүүл мэндийн газрын даргад холбогдох, Сүхбаатар аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2018 оны 01 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 122/ШШ2018/0001 дүгээр шийдвэртэй захиргааны хэргийг гуравдагч этгээд Д.Оюунгэрэлийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч С.Мөнхжаргал

15.30 цагаас

14. Ч.Баясгалангийн нэхэмжлэлтэй, Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргад холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2018 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдрийн "Хүсэлт шийдвэрлэж, шүүх хуралдааныг хойшлуулах тухай” 128/ШЗ2018/0570 дугаар захирамжийг нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Б.Эрхэмбаярын гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч С.Мөнхжаргал

15. "Хүчит шонхор” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Нийслэлийн Хот төлөвлөлт, ерөнхий төлөвлөгөөний газар, Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргад тус тус холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2018 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдрийн "Захиргааны актын биелэлтийг түдгэлзүүлэх тухай” 128/ШЗ2018/0681 дүгээр захирамжийг гуравдагч этгээд Э.Ганболдын гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Б.Тунгалагсайхан

16. Ч.Байгалмаа нарын 7 иргэний нэхэмжлэлтэй, Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын даргад холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 11 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 128/ШШ2017/0829 дүгээр шийдвэртэй захиргааны хэргийг хариуцагчийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Д.Баатархүү

17. "Цагаанөвөлжөө” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, Гаалийн ерөнхий газрын Гаалийн төв лабораторид холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 128/ШШ2017/0874 дүгээр шийдвэртэй захиргааны хэргийг хариуцагчийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Д.Баатархүү

 

18. "Алтанжолоо групп” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй, нийслэлийн Засаг даргад холбогдох, Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 128/ШШ2017/0823 дугаар шийдвэртэй захиргааны хэргийг гуравдагч этгээд "Хорскинг инвестмент” ХХК-ийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Б.Тунгалагсайхан

19. Ж.Ариунаагийн нэхэмжлэлтэй, Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын Баянбулаг багийн иргэдийн Нийтийн Хуралд холбогдох, Орхон аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдрийн 40 дүгээр шийдвэртэй захиргааны хэргийг нэхэмжлэгчийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Ц.Цогт

20. Г.Батбаярын гомдолтой, Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Х.Энхзаяад холбогдох, Шүүхийн ёс зүйн хорооны 2017 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 64 дүгээр магадлалыг шүүгч Х.Энхзаяагийн давж заалдах гомдлоор

Илтгэгч: Шүүгч Д.Баатархүү

 

Шүүх хуралдааны зар гаргасан:

Мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн Ц.Дэлгэрмөрөн

Оруулсан 2018-02-09 16:28:18
Үзсэн 47

Хэвлэх | Буцах