Шүүх хуралдааны зар

Огноо 2019-09-16
Шүүх Баян-Өлгий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх
Шүүх хуралдааны зар

Д/д

Шүүх хуралдаан болох огноо

 

Шүүгдэгчийн нэр

Холбогдсон хэрэг

 

Прокурор

Өмгөөлөгчид

Хохирогч, иргэний нэхэмжлэгч

Бусад

Шүүх бүрэлдэ-хүүн

1

2019-09-16 13:00

1 дэх хурал

 

Холбогдогч

А.Нурпейс

 

Зөрчлийн тухай хуулийн 14.7 дугаар зүйлийн 20

М.Отгонжар-гал

 

Эрх бүхий албан тушаалтан Х.Серикбол

 

          НБД

     Т.Маншүк

            

С.Өмирбек

/даргалах/

Д.Көбеш

Д.Мөнхөө

/илтгэх/

2

2019-09-16

4 дэх хурал

Т.Албек

О.Рысбек 

Эрүүгийн хуулийн 11.6 дугаар зүйлийн 1

М.Фарида

С.Нургайып

С.Тилеуберди

Орчуулагч А.Еркегүл

НБД      Т.Маншүк

С.Өмирбек

/даргалах/

Д.Көбеш

Д.Мөнхөө

/илтгэх/

3

2019-09-16

2 дахь хурал

Х.Даулет 

Эрүүгийн хуулийн 11.6 дугаар зүйлийн 1

Б.Ботакөз

Д.Айбек

С.Тилеуберди

Хохирогч

Б.Ерганат

Орчуулагч

А.Еркегүл

НБД      Ц.Саранцэцэг

С.Өмирбек

/даргалах/

Д.Көбеш

Д.Мөнхөө

/илтгэх/

4

2019-09-16

3 дахь хурал

 

Б.Гүлнур

 

Эрүүгийн хуулийн 23.2 дугаар зүйлийн 1

Б.Ботакөз

Х.Зулхаш

Х.Тилеухабыл

 

Иргэний нэхэмжлэгч

Б.Санат

 

          НБД

Ц.Саранцэцэг

            

С.Өмирбек

/даргалах/

Д.Көбеш

Д.Мөнхөө

/илтгэх/

Оруулсан 2019-09-11 11:12:20
Үзсэн 181

Хэвлэх | Буцах