Шүүх хуралдааны зар

Огноо 2019-09-17
Шүүх Баян-Өлгий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх
Шүүх хуралдааны зар

Шүүх хуралдааны тов

Хэргийн оролцогчид

Нэхэмжлэлийн шаардлага

Шүүх бүрэлдэх-үүн

Бусад

Нэхэмжлэгч тал

Хариуцагч тал

1

2019-09-17

13:00

 

 

Нэхэмжлэгч

Өлгий сумын Засаг дарга

Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Ц.Одгэрэл

Хариуцагч

Х.Берболат

Б.Журагат

 

17,821,500 төгрөг гаргуулах тухай 

Д.Көбеш

/даргалах/ Д.Мөнхөө

С.Өмирбек

/илтгэх/

 

Нарийн бичгийн дарга

К.Еркежан

 

 

2

2019-09-17

13:30

 

 

Нэхэмжлэгч

“Астана Агропродукт” ХХН

Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч

Ц.Монгол

 

Хариуцагч

“Азых” ХХК

М.Руслан

Р.Айгерим

 

171,769,450 төгрөг гаргуулах тухай 

С.Өмирбек

/даргалах/ Д.Мөнхөө

Д.Көбеш

/илтгэх/

 

Нарийн бичгийн дарга

К.Еркежан

 

 

3

2019-09-17

14:00

 

 

Нэхэмжлэгч

“Эрчимбаян-Өлгий” ХК

Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч

Х.Зулхаш

 

Хариуцагч

А.Заманбек

К.Өрнек

Хариуцагчийн өмгөөлөгч

С.Нургайып

24,589,208 төгрөг гаргуулах тухай 

С.Өмирбек

/даргалах/ Д.Мөнхөө

Д.Көбеш

/илтгэх/

 

Орчуулагч А.Еркегүл

 

Нарийн бичгийн дарга

К.Еркежан

 

 

4

2019-09-17

14:30

 

 

Нэхэмжлэгч

Хан Хайтао

Нэхэмжлэгчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч

А.Серикжан

Нэхэмжлэгчийн өмгөөлөгч

С.Нургайып

 

Хариуцагч

“Азат” ХХК

Хариуцагчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч

Х.Бауыржан

29,456,000 төгрөг гаргуулах тухай 

Д.Көбеш

/даргалах/ Д.Мөнхөө

С.Өмирбек

/илтгэх/

 

Нарийн бичгийн дарга

К.Еркежан

 

 

Оруулсан 2019-09-11 11:13:38
Үзсэн 96

Хэвлэх | Буцах