Шүүх хуралдааны зар

Огноо 2020-05-18
Шүүх Төв аймаг дахь сум дундын иргэний хэргийн анхан шатны шүүх
Шүүх хуралдааны зар
Гариг Даргалагч шүүгч   Нэхэмжлэгч  Хариуцагч  Нэхэмжлэлийн утга Бусад оролцогч  Нарийн бичгийн дарга Танхим  
Мягмар 2020.05.19 1 Д.Мөнхбүрэн 09 цаг 00 минут  Г.Зоригтбаатар   Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай   Э.Билгүүн Иргэний танхим
2 Д.Мөнхбүрэн 09 цаг 30 минут Ж.Шаравдорж   Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгчийн хүүхдэд олгох 40 сая төгрөгийн нөхөх олговор гаргуулах тухай Прокурор: Э.Билгүүн, Гуравдагч этгээд: Цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах улсын комисс, Төв аймгийн Засаг даргын тамгын газар Э.Билгүүн Иргэний танхим
3 Д.Мөнхбүрэн 10 цаг 00 минут  Г.Батцэвээн   Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгчийн хүүхдэд олгох 40 сая төгрөгийн нөхөх олговор гаргуулах тухай Прокурор: Д.Нэргүй, гуравдагч этгээдийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч: Ш.Уянга Э.Билгүүн Иргэний танхим
4 Б.Цолмон  10 цаг 00 минут  Д.Батдулам Төв аймаг дахь Биеийн тамир спортын газар 24.886.187 төгрөг гаргуулах тухай НӨ: Б.Энхтуяа ХТ:Г.Алтанхуяг Н.Өнө-Эрдэнэ Иргэний танхим
5 Д.Нэргүй 10 цаг 30 минут  Д.Нэргүй   Ажиллаж байсан  байдал болон бичиг баримтын жинхэнэ эзэмшигчээр тогтоолгох тухай НИТ: Ж.Ариунбулаг Э.Билгүүн Иргэний танхим
6 Д.Мөнхбүрэн 11 цаг 00 минут  Х.Лувсанням   Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай НИТ: Л.Баатар-Эрдэнэ Э.Билгүүн Иргэний танхим
7 Б.Цолмон  11 цаг 00 минут  С.Эрдэнэцэцэг   Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай   Э.Билгүүн Иргэний танхим
8 Б.Түвшинжаргал  11 цаг 30 минут Ч.Галсандорж   Цагаатгалын нөхөн олговор гаргуулах тухай Прокурор Э.Билгүүн Н.Өнө-Эрдэнэ Иргэний танхим
9 Д.Мөнхбүрэн 12 цаг 00 минут П.Пүрэвцэнд  Төв аймгийн БСУГазар Ажилгүй байсан хугацааны нийгмийн даатгал болоод эрүүл мэндийн дэвтрүүдэд бчилт хийлгүүлж, ажилгүй байсан хугацааны цалин хөлс гаргуулах тухай ХТ: У.Даваажав Н.Өнө-Эрдэнэ Иргэний танхим
10 Б.Цолмон  14 цаг 00 минут Л.Оюунцэцэг Л.Сүндалай    НӨ: М.Ариунболд ХӨ:Б.Энхтуяа Н.Өнө-Эрдэнэ Иргэний танхим
11 Б.Түвшинжаргал Д.Алтантуул Д.Мөнхбүрэн 14 цаг 30 минут Төв аймгийн Прокурорын газар Ч.Баатар-Эрдэнэ   Прокурор Д.Нэргүй Н.Өнө-Эрдэнэ Иргэний танхим
12 Д.Алтантуул 15 цаг 00 минут Б.Эрдэнэсувд М.Даваадорж Хүүхдийн тэтгэлэг гаргуулах тухай   Э.Билгүүн Иргэний танхим
13 Д.Мөнхбүрэн Б.Цолмон Б.Түвшинжаргал 15 цаг 30 миунт Ч.Батбаяр Э.Чанцалням Гэм хорын хохирол 6,908,000 төгрөг гаргуулах тухай НИТ: Г.Баяржаргал, ХИТ: Л.Батаа Н.Өнө-Эрдэнэ Иргэний танхим
Пүрэв 2020.05.21 1 Д.Алтантуул 09 цаг 00 минут  Ж.Цогтбаатар   Үл хөдлөх эд хөрөнгийн жинхэнэ эзэмшигчээр тогтоолгох ИТ: Н.Энхтуяа Э.Билгүүн Иргэний танхим
2 Д.Алтантуул 09 цаг 30 минут Ж.Пүрэвдаш Л.Оюунцэцэг Гэрлэлт цуцлуулах   Э.Билгүүн Иргэний танхим
3 Б.Цолмон  10 цаг 00 минут  Б.Лхасүрэн  "Говь Урал" ХХК     Э.Билгүүн Иргэний танхим
4 Д.Алтантуул 10 цаг 30 минут  М.Энхзул Б.Жаргалсайхан Гэм хорын хохиролд 1.991.760 таграг гаргуулах ХӨ:Д.Гансүх Н.Өнө-Эрдэнэ Иргэний танхим
5 Д.Алтантуул 11 цаг 00 минут  У.Сувд-Эрдэнэ Ж.Ангараг Гэрлэлт цуцлуулах   Н.Өнө-Эрдэнэ Иргэний танхим
6 Б.Цолмон  14 цаг 00 минут Б.Номинчимэг Алтанмандал ХХК     Н.Өнө-Эрдэнэ Иргэний танхим
Баасан 2020.05.22 1 Д.Алтантуул 09 цаг 00 минут  Ж.Мөнхбаатар   Ажиллаж байсан байдал тогтоолгох тухай НИТ:Л.Баатар-эрдэнэ Н.Өнө-Эрдэнэ Иргэний танхим
Оруулсан 2020-05-15 17:18:13
Үзсэн 7

Хэвлэх | Буцах